HJÆLPEMIDLER

Teleslynge
Der er installeret teleslynge i Store Sal, Sløngelsalen og Biografen. Klik på nedenstående for at se, hvor man får bedst udnyttelse af teleslyngen:

storesal_teleslynge
slønglsalen_teleslynge
biografen_teleslynge

Subreader
I Biografen er der installeret Subreader, der kan læse undertekster op via mobiltelefonen. Yderligere info på https://subreader.dk