BESTYRELSEN

Bestyrelsen

Formand
Ebbe Larsen
Tlf: 28 26 36 98
ebbelarsen@mail.dk

Næstformand
Jørgen Gaarde
Tlf: 40 22 61 40
joergen.gaarde@gmail.com

Kasserer
Lars Møller
Tlf: 24 99 88 04
Lars.moeller@privat.dk

Sekretær
Dorte Mørkbak
Tlf: 60 46 41 15
dorte.skovblomst@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Tina Quottrup
Tlf: 2464 9896
tina.quottrup@skanderborg.dk

Bestyrelsesmedlem
Finn Damgaard
Tlf: 4029 3020
fd@damgaardejendomme.dk

Bestyrelsesmedlem
Preben Skovsgaard
Tlf: 28 44 71 11
ps@skan-data.dk

Suppleant
Anne Bræmer

Suppleant
Mia Bay