FRIVILLIGE

Uden de frivillige var der ganske enkelt ikke noget kulturhus. Lige siden starten i 1998 har Kulturhuset været båret af frivilligheden og i dag bidrager omkring 200 gode mennesker med at holde huset fyldt med aktiviteter og dermed holde lyset tændt i byens kulturelle fyrtårn.

Måske har du lyst til at være med i vores fællesskab? Vi kan altid bruge gode folk, der har lyst til at gøre en forskel og vil være med til at give gæsterne i huset en god oplevelse.

De frivillige er organiseret i grupper, der er ret selvkørende. Det er derfor ikke alle grupper, hvor der er plads til nye lige her og nu.

BØRNEKULTURGRUPPEN ÅBEN
Planlægger og gennemfører arrangementer for børn.

BØRNEFILMKLUBBEN – ÅBEN
Vælger film, uddeler flyers og tager imod børnene, når de kommer i biografen.

EVENTFRIVILLIGE – ÅBEN
Store og små opgaver, der falder udenfor de andre grupper. Fra planlægning af events til uddeling af flyers.

FOTOGRUPPEN ÅBEN
Dygtige amatørfotografer, der tager billeder og video til arrangementer mm.

DE KREATIVE – ÅBEN
Kontaktes når der skal males, syes, bygges mm.

TEKNIKGRUPPEN – ÅBEN
Håndterer vores AV-udstyr til foredrag mm.

UNGEGRUPPEN – ÅBEN
Laver Ung Aften mm.

TORVEGRUPPE – ÅBEN
Udendørs arrangementer på Torvet, i Byparken mv.

INTEGRATIONSGRUPPE – ÅBEN
Større åbenhed ift. indvandrere og andre minoriteter.

AMBASSADØRER – ÅBEN
Kontaktpersoner til børneklub, teenklub, sponsorer.

NURSERE – ÅBEN
Til mødelokaler, backstage mm.

KONTORHJÆLPERE – VENTELISTE
Hjælp til korrektur, statistik mm.

BIOGRAFENS OPERATØRER – VENTELISTE
Visning af film, billettering og oprydning efter forestillinger sammen med skranken. Vagt hver 4. uge.

BIOGRAFENS SKRANKEFOLKVENTELISTE
Salg af billetter, slik mm. samt oprydning efter forestillinger sammen med operatøren. Vagt hver 14. dag.

DRIFTSGRUPPENVENTELISTE
Laver omstillinger, billetterer og går vagt ved alle arrangementer.

JAZZGRUPPEN VENTELISTE
Laver frokostjazz og julejazz.

LITTERATUR OG SAMFUNDVENTELISTE
Laver debatskabende foredrag mm.

MARKEDSGRUPPEN – VENTELISTE
Laver kunsthåndværkermarked, adventsmarked, legetøjsmarked og tøjmarked.

SPONSORGRUPPEN – VENTELISTE
Sørger for at lave aftaler med vores sponsorer – og finde nye.

SPORTSGRUPPEN – VENTELISTE
Laver sportsarrangementer, fx livestreaming eller foredrag.

UDSTILLINGSUDVALGETVENTELISTE
Finder kunstnere, sørger for ophængning/nedtagning, fernisering mm.

ÅRSTIDSGRUPPEN VENTELISTE
Laver hvert år juletræsfest og Sankt Hans-fest i Byparken.

ARRANGEMENTSUDVALGETLUKKET GRUPPE
Planlægning, booking og gennemførelse af større koncerter mm.

BESTYRELSEN – LUKKET GRUPPE
Har det overordnede ansvar og sørger for at rammerne er i orden.

BIOGRAFENS FILMUDVALG – LUKKET GRUPPE
Vælger film, udarbejder repertoireplan og netværker med øvrige biografer.

BIOGRAFENS TOVHOLDERUDVALG – LUKKET GRUPPE
Tager sig af stort og småt i forbindelse med biografdriften.

NATURVIDENSKABSFOREDRAG – LUKKET GRUPPE
Laver gratis livestreamede foredrag fra Aarhus Universitet.

Bliv frivillig

Udfyld formularen herunder. Vi er altid klar på en snak om huset og hvor du eventuelt kunne passe ind.

Ansøg her